Użytkownik hasło
Pomoc on-line
| Oprogramowanie | Kadry i Płace

Kadry i Płace

Kadry i PłaceSystemy te przeznaczone są do wspomagania pracy działów kadrowego i rachuby płac. Dopasowywane są do wymagań każdego podmiotu gospodarczego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
System obejmuje m.in.:

 • ewidencja kadrowa

 • naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego

 • prowadzenie kartotek zarobkowych

 • prowadzenie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS

 • dowolność konstruowania algorytmu

 • wystawianie wszelkich dokumentów związanych z gospodarką kadrowo-płacową:
  * umowy, zaświadczenia, świadectwa pracy
  * kartoteki zarobkowe
  * przelewy wynagrodzeń
  * szablony wydruków dowolnych typów list płac
  * dekleracje PIT (4, 11, 8B, 40)

© 2005 All rights reserved. ETOB Sp. z o.o., ul. Celownicza 29A, Białystok, tel. 085 74 27 754, faks 085 74 20 695

Created by Grzeszczyk.com