Użytkownik hasło
Pomoc on-line
| Oprogramowanie | Wyposażenie DEMO

Wyposażenie DEMO

Wyposażenie <b style='color : red'> DEMO </b>Pobierz wersję demonstracyjną

System ten pozwala na automatyzację prac związanych z ewidencją wyposażenia. Zapewnia szybki dostęp do bieżącej informacji o przedmiotach pracy, a w szczególności ułatwia przeprowadzenie inwentaryzacji.

Funkcje systemu:

 • zakładanie i obsługa słowników: asortymentowego, miejsc użytkowania,osób odpowiedzialnych, dokumentów, zestawów-kompletów itp.

 • zakładanie i obsługa kartoteki wyposażenia (bilans otwarcia)

 • ewidencja zmian ilościowych (przychodów i rozchodów, zmian wartości).

 • emisja dokumentów przychodowych i rozchodowych

 • ewidencja protokołów zdawczo-odbiorczych (zmiany miejsca użytkowania,osoby odpowiedzialnej materialnie)

 • emisja protokołów przekazania

 • wydruk etykiet przedmiotów

 • inwentaryzacja: wg miejsca użytkowania lub osoby odpowiedzialnej materialnie, całościowa lub w wybranym zakresie
  - wydruk arkuszy spisu
  - spis przy pomocy czytnika kodów kreskowych
  - rozliczenie inwentaryzacji
  - generowanie dokumentów rozliczeniowych – nadwyżek i niedoborów

  System generuje różnorodne zestawienia analityczne i syntetyczne, a w szczególności:
  - wg asortymentu,
  - wg miejsc użytkowania,
  - wg osób odpowiedzialnych materialnie,
  - wg zestawów, kompletów

  Program umożliwia również wyszukiwanie i wybór przedmiotów wg dowolnie zadanych parametrów przy użyciu tzw. filtrów.
  Istnieje możliwość rozbudowy systemu pod względem dostosowania do wymagań użytkownika.


 • © 2005 All rights reserved. ETOB Sp. z o.o., ul. Celownicza 29A, Białystok, tel. 085 74 27 754, faks 085 74 20 695

  Created by Grzeszczyk.com