Użytkownik hasło
Pomoc on-line
| Oprogramowanie | Środki trwałe

Środki trwałe

Środki trwałeSystem Ewidencji Środków Trwałych pozwala na automatyzację prac związanych z naliczaniem umorzenia i amortyzacji oraz zapewnia szybki dostęp do bieżących informacji o środkach trwałych bądż przedmiotach niematerialnych i prawnych.

Funkcje systemu:

 • zakładanie i obsługa kartoteki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • ewidencja przychodów i rozchodów

 • ewidencja pozostałych zmian - np. dotyczących korekt wartościowych, zmian miejsc użytkowania, osoby odpowiedzialnej materialnie, konta kosztów itp.

 • naliczanie miesięcznego umorzenia i amortyzacji z uwzględnieniem korekt za okres wsteczny - metodą liniową, degresywną, sezonową itp.

 • przygotowanie danych dla księgowości: dekretacja transakcji miesiąca dotyczących naliczonego umorzenia i amortyzacji oraz rozchodów, z możliwością przeniesienie do systemu F-K

 • inwentaryzacja - wydruki arkuszy spisu z natury

 • sporządzanie planu amortyzacji.

  Program emituje różnorodne zestawienia analityczne i syntetyczne, a w szczególności:
  - wg klasyfikacji rodzajowej GUS,
  - wg miejsc użytkowania,
  - wg osób odpowiedzialnych materialnie,
  - wg kont kosztów,
  - wg wewnętrznej klasyfikacji użytkownika.

  Zestawienia pomocne do sporządzania różnego typu sprawozdań, np.:
  - środki trwałe przyjęte w b.r.
  - środki zlikwidowane w b.r.
  - środki umorzone w 100%
  - sprawozdanie F-03.

  Program umożliwia również wyszukiwanie i wybór środków wg dowolnie zadanych parametrów.

 • © 2005 All rights reserved. ETOB Sp. z o.o., ul. Celownicza 29A, Białystok, tel. 085 74 27 754, faks 085 74 20 695

  Created by Grzeszczyk.com