Użytkownik hasło

Biuro Systemów Informatycznych

ETOB posiada tworzący kompleksową całość pakiet systemów informatycznych własnego autorstwa, które dowolnie łączone mogą mieć zastosowanie w różnego typu przedsiębiorstwach.
Poszczególne elementy pakietu charakteryzują się dużym sparametryzowaniem, co pozwala na ich dostosowanie do konkretnych potrzeb klientów.
Wszystkie moduły mogą pracować zarówno autonomicznie jak i łącznie. Powiązania systemów działają poprzez wspólne bazy danych, współpracują w sieci i umożliwiają wzajemną wymianę pewnych grup informacji.
O elastyczności naszych systemów świadczy fakt, że na bieżąco wprowadzamy korekty i uzupełnienia.

Zakres działalności:

  • opracowywanie koncepcji kompleksowej informatyzacji firmy,

  • opracowywanie systemów informatycznych wg potrzeb klienta,

  • wdrażanie autorskiego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Firmą,

  • nadzorowanie eksploatacji wdrożonego oprogramowania,

  • serwis oprogramowania, a w szczególności dostosowywanie go do aktualnych przepisów prawa,

  • wdrażanie oprogramowania autorstwa innych firm,

  • szkolenia w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i eksploatacji oprogramowania,

  • szkolenia w zakresie korzystania z oprogramowania światowych firm software'owych takich, jak: Microsoft, Symantec.

Pomoc on-line
System Finansowo-Księgowy <b style='color:red'>DEMO</b> System Finansowo-Księgowy DEMO

Pobierz wersję demonstracyjną
Demo wspólne dla systemów FK, FAK GM
Uzytkownik: TEST, haslo puste

czytaj więcej
Gospodarka Materiałowa <b style='color:red'>DEMO</b> Gospodarka Materiałowa DEMO

Pobierz wersję demonstracyjną
Demo wspólne dla systemów FK, FAK GM
Uzytkownik: TEST, haslo puste

czytaj więcej
Fakturowanie <b style='color:red'>DEMO</b> Fakturowanie DEMO

Pobierz wersję demonstracyjną
Demo wspólne dla systemów FK, FAK GM
Uzytkownik: TEST, haslo puste

czytaj więcej
Środki trwałe Środki trwałe

System Ewidencji Środków Trwałych pozwala na automatyzację prac związanych z naliczaniem umorzenia i amortyzacji oraz zapewnia szybki dostęp do bieżących informacji o środkach trwałych bądż przedmiotach niematerialnych i prawnych.

czytaj więcej
Obsługa Magazynów i Sprzedaży, Kasa Obsługa Magazynów i Sprzedaży, Kasa

System umożliwia prowadzenie ewidencji towarowo-wartościowej, zakupu i sprzedaży. Ułatwia nadzór przepływu towarowego poprzez tworzenie zestawień w dowolnym okresie i dowolnych cenach (zakupu netto, brutto).

czytaj więcej
Kadry i Płace Kadry i Płace

Systemy te przeznaczone są do wspomagania pracy działów kadrowego i rachuby płac. Dopasowywane są do wymagań każdego podmiotu gospodarczego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

czytaj więcej
Czesne dla szkół i przedszkoli Czesne dla szkół i przedszkoli

Program CZESNE przeznaczony jest dla szkół i przedszkoli pobierających opłaty za naukę lub dzienny pobyt w placówce i za wyżywienie. System pomaga rozliczyć uczniów /wychowanków z należnych opłat oraz zapewnia szybki dostęp do informacji

czytaj więcej
RekrutacjaMDK <b style='color:red'>DEMO</b> RekrutacjaMDK DEMO

Program RekrutacjaMDK przeznaczony jest dla Domów Kultury i innych placówek oświatowych prowadzących zajęcia dla dzieci i dorosłych.

Pomaga przeprowadzić rekrutację wśród kandydatów.

czytaj więcej
Systemy tworzone na indywidualne zapotrzebowanie firm Systemy tworzone na indywidualne zapotrzebowanie firm

Tworzymy systemy na specjalne zamówienia. moga to być moduły bardzo skomplikowane w istocie swojego działania, nietypowe lub bardzo proste, ale ułatwiające organizacjię pracy w dowolnym dziale przedsiębiorstwa.

czytaj więcej

© 2005 All rights reserved. ETOB Sp. z o.o., ul. Celownicza 29A, Białystok, tel. 085 74 27 754, faks 085 74 20 695

Created by Grzeszczyk.com