Użytkownik hasło
Pomoc on-line
| Oprogramowanie | KADRY dla Straży Pożarnej DEMO

KADRY dla Straży Pożarnej DEMO

KADRY dla Straży Pożarnej <b style='color : red'>DEMO</b>Pobierz wersję demonstracyjną

System KADRY , pozwala na utrzymanie kompleksowej bazy danych dotyczących zarówno: pracowników i funkcjonariuszy obecnie zatrudnionych jak i tych którzy rozwiązali umowę o pracę.
Jest systemem elastycznym pozwalającym na utworzenie bazy danych niezbędnej
dla każdego użytkownika.

Zakresem swym obejmuje:
Podstawowe informacje o pracowniku (funkcjonariuszu) zgodne z kwestionariuszem osobowym.

informacje o wykształceniu uzupełniającym, uprawnieniach
- informacje o przebiegu pracy przed zatrudnieniem w firmie
- informacje o zatrudnieniu w komendzie
- forma zatrudnienia
- zawieszenia
- wypowiedzenia
- zwolnienia
- decyzje personalne
informacje o grupach szkodliwości
informacje o członkach rodziny będących na wspólnym utrzymaniu
informacje o badaniach lekarskich
informacji o dodatkowym zatrudnieniu
ponadto prowadzona jest:

rejestracja urlopów wypoczynkowych; wykorzystanych i należnych
rejestracja danych dotyczących urlopów bezpłatnych i wychowawczych

Wyżej wymieniony zakres informacyjny pozwala na tworzenie różnego
rodzaju zestawień, pism, tabel, druków itp.© 2005 All rights reserved. ETOB Sp. z o.o., ul. Celownicza 29A, Białystok, tel. 085 74 27 754, faks 085 74 20 695

Created by Grzeszczyk.com