Użytkownik hasło
Pomoc on-line
| Oprogramowanie | System Finansowo-Księgowy DEMO

System Finansowo-Księgowy DEMO

System Finansowo-Księgowy <b style='color:red'>DEMO</b>Pobierz wersję demonstracyjną
Demo wspólne dla systemów FK, FAK GM
Uzytkownik: TEST, haslo puste


System Finansowo-Księgowy służy do prowadzenia zautomatyzowanej księgowości realizując wszystkie operacje księgowe zgodnie z polskim prawodawstwem.

Zabezpiecza ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnia eksploatację systemu w roku 2000 i w latach kolejnych. System może być eksploatowany w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz w jednostkach budżetowych. Pozwala uzyskiwać bieżące informacje dotyczące działalności gospodarczej firmy.

Charakterystyka Systemu Finansowo-Księgowego:

 • struktura planu kont do dwunastu, siedemnastu lub dwudziestu czterech znaków,

 • definiowanie rejestrów VAT należnego i naliczonego

 • dekrety:
  * księgowanie wstęne
  * kontrola poprawności zapisów
  * automatyczne dekrety

 • rozrachunki:
  * zobowiązania, należności
  * wezwania do zapłaty
  * potwierdzanie sald
  * odsetki
  * kompensaty

 • zestawienia obrotów i sald (analityczne, syntetyczne)

 • wydruki raportów:
  * F01
  * F03

 • obsługa przelewów bankowych

 • komunikacja z programami bankowymi

© 2005 All rights reserved. ETOB Sp. z o.o., ul. Celownicza 29A, Białystok, tel. 085 74 27 754, faks 085 74 20 695

Created by Grzeszczyk.com