Użytkownik hasło
Pomoc on-line
| Oprogramowanie | Systemy tworzone na indywidualne zapotrzebowanie firm

Systemy tworzone na indywidualne zapotrzebowanie firm

Systemy tworzone na indywidualne zapotrzebowanie firmTworzymy systemy na specjalne zamówienia. moga to być moduły bardzo skomplikowane w istocie swojego działania, nietypowe lub bardzo proste, ale ułatwiające organizacjię pracy w dowolnym dziale przedsiębiorstwa.
CZESNE DLA SZKÓŁ
- ewidencja wpłat
- rozliczanie zaległości

DOZÓR
- harmonogramowanie pracy strażników połączone z kartotekami i płacami
- rozliczanie godzin nocnych , nadliczbowych, świątecznych

KADRY DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH
- ewidencja kadrowa, naliczanie urlopów
- emisja druków i zestawień kadrowych

KARTY PRACY
- ewidencja czasu pracy pracownika
- zestawienie czasu pracy za dowolny okres

BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW
- ewidencja przeprowadzonych badań, rejestr opłat CEPIK
- przesyłanie informacji do Centralnej Ewidencji Pojazdów

BILETY
- ewidencja sprzedaży biletów targowych
- sprawozdania ze sprzedaży

MEDYCZNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE
- ewidencja wykonanych badań i ich wartości
- analiza kosztów wg rodzajów badań

ROZLICZENIE KOSZTÓW SZPITALA
- zbieranie i przekształcanie informacji będących kosztami bezpośrednimi lub podstawami rozliczeń
- rozliczanie kosztów bezpośrednich i pośrednich

© 2005 All rights reserved. ETOB Sp. z o.o., ul. Celownicza 29A, Białystok, tel. 085 74 27 754, faks 085 74 20 695

Created by Grzeszczyk.com